Ak Parti Rize İl Başkanlığı

Oyunuzu Kontrol Edin, Askı Listeleri İçin Son Gün 10 Eylül

1 Kasım’da yapılacak seçimler için askı süresi yarın sona eriyor. Oy kullanacak vatandaşlarımızın muhtarlıklardan ve Yüksek seçim kurulunun internet sitesinden seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını yarına kadar bakmaları gerekiyor.

 

Yurt içi seçmen listeleri; muhtarlıklarda 2 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 08.00\’de askıya çıkarıldı, 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 17.00\’de de askıdan indirilecektir. Ayrıca vatandaşlarımız, Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasından seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını aynı hanede ve binadaki diğer seçmenleri de sorgulama imkânına sahip olacaktır.

Vatandaşlarımızın askıya çıkarılan yurt içi seçmen listelerine yazılmak veya bilgilerinde düzeltme yapmak için 10 Eylül 2015 tarihine kadar; ikamet adreslerinin bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile bizzat başvurup adres beyan formu doldurmaları ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Seçmenler askı süresi içinde başvurularını, yukarıda sayılan belgelerle birlikte herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabileceklerdir.
 Nüfus Hizmetleri Kanunu\’nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.
Askı süresi içinde vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere posta ile yapacakları müracaatlar ile askı bitiş tarihi olan 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 17.00’den sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
1 Kasım 2015 itibariyle 18 yaşını dolduracak olan kişiler yerleşim yeri adreslerine göre yurt içi veya yurt dışı seçmen kütüğüne otomatik eklenecek olup herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.
Sonuç olarak vatandaşlarımıza yurt içi / yurt dışı seçmen listelerine kayıt olmaları veya bilgilerini güncellemeleri için 10 Eylül 2015 Perşembe Türkiye saati ile 17.00’ ye kadar süre tanınmıştır.
Öğrenim gördükleri yerde oylarını kullanmak isteyen seçmen niteliğine sahip öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurdun bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri yeterli olacaktır.
Yurt dışı seçmen listeleri, www.ysk.gov.tr adresinden güvenli sorgulama yöntemi kullanılarak 2 Eylül 2015 Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00\’de askıya çıkarılacak, 10 Eylül 2015 Perşembe günü 17.00\’de askıdan indirilecektir.
Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olduğu halde, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde ismi bulunmayanlar ile bilgilerinde düzeltme yapmak isteyen seçmenlerin, kendilerine en yakın dış temsilciliğe başvurarak Adres Beyan Formu (B) doldurmaları yeterlidir. Vatandaşlarımız askı süresi içinde yurt içindeyseler en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat ederek Adres Beyan Formu doldurmaları ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı Adres Beyan Formunun bir örneği ve eklerini Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri gerekmektedir.

Hikmet AYAR
Ak Parti Rize İl Başkanı

Bu site DumanSoft web tasarım ajansı tarafından hazırlanmıştır.